Wat een Griekse filosoof ons kan leren

Marian

In Vrienden en relaties Posted

“Who gossips to you will gossip about you.”

“Oeh die vriendin van vroeger is dik geworden!” “Pfff ik vind The Kardasians echt overdreven!” “Heb je gezien wat Inge aan had vorige week?”
Bekritiseren en roddelen kan vermakelijk zijn. Niet alleen voor jou maar ook samen met je vriendinnen. Echter levert het ons op de lange termijn niets op. Het laat eigenlijk alleen maar een lelijke kant van onszelf zien. Daarnaast voedt deze manier van denken ook de gedachte wat mensen wel niet van ons denken, omdat we zelf zoveel over anderen denken.

Hierbij wil ik een verhaal met jullie delen uit de Griekse oudheid gewoon omdat het best slim is wat die man destijds zei.

De drie filters

Men zegt dat een leerling een keer erg overstuur bij het huis van Socrates aankwam en als volgt tegen hem begon te praten: “Meester! Ik moet u vertellen dat een van uw vrienden kwaad over u stond te spreken…”
Socrates onderbrak hem meteen: “Wacht! Heb je dat wat je me wilt vertellen al door de drie filters laten gaan?”
“De drie filters?”vroeg de leerling, die niet wist waar zijn meester het over had.
“Inderdaad,” antwoordde Socrates. “De eerste filter is de waarheid. Heb je nauwkeurig vastgesteld of hetgeen je me wilt vertellen op alle punten waar is?”
“Nou nee… Ik hoorde een paar mensen erover praten.”
“Maar dan zul je het wel door de tweede filter hebben gezeefd, de goedheid. Is dat wat je me wilt vertellen op zijn minst goed?”
“Nee, eigenlijk niet….Integendeel.”
“Aha!”reageerde Socratis. “Dan gaan we naar het laatste, de derde filter. Is het noodzakelijk dat je het me vertelt?”
“Als ik eerlijk ben, nee. Noodzakelijk is het niet.”
“Wel,” concludeerde de wijsgeer: “als je me iets wilt vertellen wat niet waar, niet goed en niet noodzakelijk is, kunnen we het beter aan de vergetelheid prijsgeven.”

Volgens deze drie filters van Socrates moeten we, voordat we iemand iets vertellen wat een emotionele impact zal hebben, eerst de waarheid, goedheid en noodzaak ervan bepalen.

Probeer eens iets anders

Wanneer je met anderen praat, praat je dan negatief mee over anderen? Is dat zo, probeer het gesprek dan een andere kant op te leiden. Jij kunt beter je energie in dingen steken die leuk zijn en die er voor jou toe doen. Op een gegeven moment zal je merken dat jij je minder bezig houdt met anderen. Jij praat en denkt dan minder over anderen, daarnaast zal ook merken dat de mening en het gepraat van anderen jou minder bezig houdt. En dat maakt de wereld een stuk mooier!

Ik ben benieuwd of je dit ook merkt. Laat je het me weten via een berichtje via Facebook of Instagram, of stuur een mail naar groei@gelukkigestudent.nl.

 

0 Comments

Leave a Comment